Sterilisering och rengöring

I takt med att tekniken utvecklas blir de kosmetiska behandlingsmetoderna alltmer avancerade och därav blir också steriliseringen en allt viktigare del för din och din kunds säkerhet.