Mesophores+ system

Tre högteknologisk a behandlingar i en; mesophores, iontophores och muskelstimulering. Med hjälp av mesophores eller iontophores slussas ämnen in i huden. Muskelstimuleringen hjälper till att lyfta ansiktshuden.