Avancerad apparatur

Avancerad apparatur för dig som är SHR-utbildad hudterapeut…

Våra avancerade hudvårdsapparater, kan köpas av dig som är SHR-utbildad hudterapeut eller motsvarande.

Att vara SHR-utbildad hudterapeut innebär att man har gått en hudterapeut-utbildning som är godkänd av SHR (Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation). SHR arbetar för att skydda branschen från oseriösa utövare som inte följer några estetiska regler. Det handlar om personer som arbetar med avancerade ansiktsbehandlingar som inte har tillräckliga kunskaper för att göra detta.

Vi har valt att sälja våra avancerade apparater till personer med en gedigen utbildning för att skydda kunder som annars riskerar att bli felbehandlade eller få knapphändigt resultat.